lv en
Nolikums
Starptautisks florbola turnīrs

Latvian Open 2009

I MÄ“rÄ·is un uzdevumi

1. PopularizÄ“t florbolu Latvijā.
2. Veicināt Latvijas florbola attÄ«stÄ«bu, radot Latvijas komandām iespÄ“ju pārbaudÄ«t sevi starptautiskā lÄ«menÄ«.
3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.
4. Izveidot Latvian Open par populārāko florbola turnÄ«ru Baltijā.

 II VadÄ«ba, turnÄ«ra vieta un laiks 

Florbola turnÄ«ru „Latvian Open 2009” organizÄ“ biedrÄ«ba „KocÄ“nu Sporta Klubs” (turpmāk – KSK) sadarbÄ«bā ar Vidzemes olimpisko centru (VOC) un Valmieras pilsÄ“tas pašvaldÄ«bu. SpÄ“les vada LFS licencÄ“tie tiesneši. TurnÄ«ra norises laiks - 2009. gada 21. lÄ«dz 23. augusts. TurnÄ«ra sporta zāles: KocÄ“nu sporta nams un Vidzemes olimpiskais centrs. SpÄ“les notiks uz diviem standarta izmÄ“ra laukumiem - 40x20m, abi spēļu laukumi aprÄ«koti ar augstākā lÄ«meņa florbola grÄ«das segumu (Gerflor).

„Latvian Open 2009” ir Latvijas Florbola SavienÄ«bas oficiāli atzÄ«ts turnÄ«rs.

III Dalībnieki un reģistrācija

Starptautiskā florbola turnÄ«rā Latvian Open var piedalÄ«ties jebkāda lÄ«meņa komandas trijās kategorijās (vÄ«riešu, sieviešu un veterānu ), kuras lÄ«dz 2009. gada 14. augustam iesÅ«tÄ«jušas komandu pieteikumus uz e-pastu info@latvianopen.com, kā arÄ« iemaksājušas komandas dalÄ«bas naudu (170,- LVL par komandu) biedrÄ«bas „KocÄ“nu sporta klubs” kontā. BiedrÄ«bas „KocÄ“nu sporta klubs” rekvizÄ«ti:
Biedrība KOCĒNU SPORTA KLUBS
Reģ.Nr.:40008054406
Banka: A/S "Parex Banka"
Swift: PARXLV22
Konts: LV13PARX0005475920001

IV Norise

- SacensÄ«bas notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) apstiprinātajiem Florbola spÄ“les noteikumiem. SpÄ“les laiks - 2x15 minÅ«tes (tÄ«rais laiks).
- Spēlētāju pāreja turnīra laikā no komandas uz komandu nav atļauta.
- Spēļu dienās ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas spēles pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem jāiesniedz sekretariātā.
- SpÄ“lÄ“tāja nedisciplinÄ“tas rÄ«cÄ«bas gadÄ«jumā tiesneši piespriedÄ«s kādu no spÄ“les sodiem. SpÄ“les sods 1 – spÄ“lÄ“tāja diskvalifikācija lÄ«dz spÄ“les beigām. SpÄ“les sods 2 – spÄ“lÄ“tāja diskvalifikācija lÄ«dz spÄ“les beigām un uz nākamo spÄ“li. SpÄ“les sods 3 – spÄ“lÄ“tāja diskvalifikācija uz visu atlikušo turnÄ«ru. Lai turpinātu piedalÄ«ties sacensÄ«bās sodÄ«tajam spÄ“lÄ“tājam ne vÄ“lāk kā 20 minÅ«tes pirms nākamās spÄ“les jāiemaksā sacensÄ«bu organizatoriem soda nauda 25,- LVL apmÄ“rā par katru no piešÄ·irtajiem spÄ“les sodiem (sarkanajām kartÄ«tÄ“m).
- Ja komanda kavÄ“ spēļu grafikā noteikto spÄ“les sākumu vairāk par 5 minÅ«tÄ“m tai tiek piešÄ·irts zaudÄ“jums konkrÄ“tajā spÄ“lÄ“ ar 0:5. Komanda, kura minÄ“tā iemesla dēļ nav ieradusies uz divām spÄ“lÄ“m tiek automātiski diskvalificÄ“ta no turnÄ«ra un nospÄ“lÄ“tās spÄ“les tiek anulÄ“tas.
- Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā lūgums uzglabāt zālē, organizatori nenes atbildību par ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra garumā.
- Organizatori patur tiesÄ«bas mainÄ«t iepriekš publicÄ“to spēļu kalendāru. Izmaiņu gadÄ«jumā organizatori iespÄ“ju robežās centÄ«sies informÄ“t komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums regulāri sekot informācijas stendiem abās arÄ“nās.
- Situācijās, kad abu komandu spēļu krekli ir lÄ«dzÄ«gās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā atzÄ«mÄ“ta kā VIESI ir pienākums nodrošināt komandu ar citas krāsas spÄ“les krekliem.
- Protesti iesniedzami turnÄ«ra sekretariātā Vidzemes olimpiskā centra telpās rakstiskā formā ne vÄ“lāk kā 1 stundu pÄ“c spÄ“les, kurai izteikts konkrÄ“tais protests. Protestam jāpievieno maksa 25,- LVL apjomā, ja protests tiek atteikts, iemaksātā naudas summa netiek atgriezta. Protestu izskata turnÄ«ra organizatori un to lÄ“mums nav apstrÄ«dams. 
- IzslÄ“gšanas spÄ“lÄ“s neizšÄ·irta rezultāta gadÄ«jumā uzvarÄ“tājs tiek noteikts ar soda metieniem - katra komanda izpilda 5 soda metienus, ja vienāds rezultāts, tad lÄ«dz pirmajai kļūdai. Apakšgrupās par uzvaru tiek piešÄ·irti 2 punkti, par neizšÄ·irtu - l punkts, bet par zaudÄ“jumu – 0 punkti.
- Spēles laikā katra komanda drīkst pieprasīt vienu 30 sekunžu pārtraukumu
- Katra komanda turnīram drīkst pieteikt ne vairāk kā 20 cilvēkus.

1. VÄ«riešu komandas

PÄ“c reÄ£istrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalÄ«tas apakšgrupās, kur komandas izspÄ“lÄ“ 1 apļa turnÄ«ru. Katrai komandai tiks garantÄ“tas četras spÄ“les.
1.1. Pie vienāda punktu skaita izcÄ«nÄ«to vietu apakšgrupā nosaka pÄ“c:
        • SavstarpÄ“jo spēļu rezultātiem,
        • Labākās vārtu starpÄ«bas,
        • Lielākā gÅ«to vārtu skaita.
1.2. IzslÄ“gšanas spÄ“les tiek uzsāktas no 1/8fināliem. 1/8fināla spēļu uzvarÄ“tāji iekļūst 1/4finālā. 1/4fināla uzvarÄ“tāj komandas spÄ“lÄ“ pusfinālā, un šo pusfinālu uzvarÄ“tāj komandas - finālā. Pusfinālspēļu zaudÄ“tāji sacenšas mazajā finālā, kur noskaidro 3. vietas ieguvÄ“ju. PrecÄ«zs komandu sadalÄ«jums apakšgrupās un izspÄ“les kārtÄ«ba izslÄ“gšanas spÄ“lÄ“s tiks publicÄ“ta oficiālajā turnÄ«ra mājaslapā - www.latvianopen.com.

2. Sieviešu komandas

PÄ“c reÄ£istrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalÄ«tas apakšgrupās, kur komandas izspÄ“lÄ“ 1 apļa turnÄ«ru. Katrai komandai tiks garantÄ“tas četras spÄ“les.
2.1. Pie vienāda punktu skaita izcīnīto vietu nosaka pēc:
• SavstarpÄ“jo spēļu rezultātiem,
• Labākās vārtu starpÄ«bas,
• Lielākā gÅ«to vārtu skaita.
2.2. IzslÄ“gšanas spÄ“lÄ“m kvalificÄ“jas visas komandas. 1/8finālos savā starpā tiekas grupas uzvarÄ“tājkomanda ar otras grupas 4. vietā esošo komandu, un grupas 2. vietā esošÄ komanda ar otras grupas 3. vietā esošo komandu. 1/8fināla spēļu uzvarÄ“tāji iekļūst 1/4finālā. 1/4fināla uzvarÄ“tāj komandas spÄ“lÄ“ pusfinālā, un šo pusfinālu uzvarÄ“tāj komandas - finālā. Pusfinālspēļu zaudÄ“tāji sacenšas mazajā finālā, kur noskaidro 3. vietas ieguvÄ“ju. PrecÄ«zs komandu sadalÄ«jums apakšgrupās un izspÄ“les kārtÄ«ba izslÄ“gšanas spÄ“lÄ“s tiks publicÄ“ta oficiālajā turnÄ«ra mājaslapā - www.latvianopen.com.

3. Veterānu komandas

3.1 Dalībnieki

Komandu komplektÄ“ no spÄ“lÄ“tājiem, kam ir 35 gadi (dz.1974 g.) un vecāki uz turnÄ«ra sākuma dienu, un kas 2008./2009. gada sezonā nav spÄ“lÄ“juši LFS vÄ«riešu virslÄ«gas čempionātā. Komandā atļauts iekļaut sievietes, kurām ir 30 gadi (dz. 1978.g.). Pret komandu, kura sastādÄ«ta tikai no sievietÄ“m vÄ«riešu vai jauktās komandas spÄ“lÄ“ ar četriem laukuma spÄ“lÄ“tājiem un vārtsargu.

PÄ“c reÄ£istrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalÄ«tas apakšgrupās, kur komandas izspÄ“lÄ“ 1 apļa turnÄ«ru. Katrai komandai tiks garantÄ“tas četras spÄ“les.

3.2. Pie vienāda punktu skaita izcÄ«nÄ«to vietu apakšgrupā nosaka pÄ“c:
        • SavstarpÄ“jo spēļu rezultātiem,
        • Labākās vārtu starpÄ«bas,
        • Lielākā gÅ«to vārtu skaita.
3.3. IzslÄ“gšanas spÄ“les tiek uzsāktas no 1/4fināliem. 1/4 fināla spēļu uzvarÄ“tāji spÄ“lÄ“ pusfinālā un šo pusfinālu uzvarÄ“tājas komandas - finālā. Pusfinālspēļu zaudÄ“tāji sacenšas mazajā finālā, kur noskaidro 3. vietas ieguvÄ“ju. PrecÄ«zs komandu sadalÄ«jums apakšgrupās un izspÄ“les kārtÄ«ba izslÄ“gšanas spÄ“lÄ“s tiks publicÄ“ta oficiālajā turnÄ«ra mājaslapā - www.latvianopen.com.

V Nodrošinājums
SacensÄ«bu  rÄ«kotāji nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spÄ“les laika tiesnesi, soda laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicÄ«nas darbinieku, kā arÄ« atbild par sabiedriskās kārtÄ«bas nodrošināšanu sporta centros. Informācija par turnÄ«ra norisi tekoši tiks atspoguļota turnÄ«ra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com. NaktsmÄ«tnes komandas plāno un piemeklÄ“ sev atbilstoši pÄ“c iespÄ“jām bez organizatoru starpniecÄ«bas.

 VI Apbalvošana
1. VÄ«riešu, sieviešu un veterānu turnÄ«rā tiek apbalvotas komandas, kas ieguvušas pirmās trÄ«s vietas.
2. Speciālbalvas turnÄ«ra rezultatÄ«vākajiem spÄ“lÄ“tājiem.
3. Speciālbalvas turnÄ«ra labākajiem uzbrucÄ“jiem, aizsargiem, vārtsargiem.
4. Speciālbalvas komandu labākajiem spÄ“lÄ“tājiem katrā spÄ“lÄ“ (tiks pasniegtas pÄ“c katras spÄ“les).
5. Apbalvošana notiks 15 minÅ«tes pÄ“c finālspÄ“les Vidzemes olimpiskajā centrā.

 

All rights reserved © "Kocēnu sporta klubs" 2024
info [at] latvianopen.com | +371 20224422 (Zane Klabere)