Nolikums
Starptautiskais florbola turnīrs
"Latvian Open 2017"

I Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt florbolu Latvijā un pasaulē.
2. Veicināt Latvijas florbola attīstību, radot Latvijas komandām iespēju pārbaudīt sevi starptautiskā līmenī.
3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.
4. Izveidot "Latvian Open" par populārāko florbola turnīru Baltijā.

II Turnīra vadība, vieta un laiks
Florbola turnīru "Latvian Open 2017" organizē biedrība "Florbola Centrs” (turpmāk - FC; reģistrācijas numurs: 40008163895) un biedrība "Kocēnu sporta klubs" (turpmāk – KSK) sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību (turpmāk – LFS), Vidzemes Olimpisko centru (turpmāk – VOC), Valmieras pilsētas pašvaldību un Kocēnu novada pašvaldību. Florbola turnīrs "Latvian Open 2017" ir iekļauts Starptautiskās Florbola Federācijas (turpmāk – IFF) 2017.gada "Elites" klubu turnīru sarakstā. Par spēļu norisi atbild LFS valdes apstiprināts LFS Sacensību komitejas vadītājs (Pēteris Poudžiunas, mob. tālr.: 29409811, e-pasts: peteris@floorball.lv). Turnīra spēles vada LFS licencēti tiesneši.
Turnīra norises laiks: 2017.gada 24. – 27.augusts.
Turnīra sporta zāles: Kocēnu Sporta nams un Vidzemes Olimpiskais centrs. Spēles notiks uz standarta izmēra laukumiem – 40 m x 20 m; visi spēļu laukumi – aprīkoti ar speciālo Gerflor florbola grīdas segumu un Swerink florbola laukuma apmalēm. Liela skaita komandu pieteikšanās gadījumā spēles tiks rīkotas arī Cēsu Sporta kompleksā.
"Latvian Open 2017" ir Latvijas Florbola savienības oficiāli atzīts turnīrs.

III Dalībnieki un reģistrācija
Starptautiskajā florbola turnīrā "Latvian Open 2017" var piedalīties komandas četrās kategorijās:
* Sieviešu "Elite" grupa (valstu augstāko florbola līgu un 1.līgu komandas);
* Vīriešu "Elite" grupa (valstu augstāko florbola līgu un 1.līgu komandas);
* Vīriešu "Open 1" grupa (1. un 2. līgas komandas);
* Vīriešu "Open 2" grupa (citas komandas),
kuras līdz 2017.gada 4.augustam iesūtījušas komandu pieteikumus uz e-pasta adresi: info@latvianopen.com, kā arī iemaksājušas biedrības “Florbola Centrs" kontā dalības maksu: 200,- EUR – par katru komandu Sieviešu "Elite" un Vīriešu "Elite" grupā; 150,- EUR – par katru komandu Vīriešu "Open 1" un Vīriešu "Open 2" grupā; un par Turnīra dalībnieku 11 (vienpadsmit) aprocēm katrai komandai Sieviešu "Elite", Vīriešu "Elite", Vīriešu "Open 1" un Vīriešu "Open 2" grupā.
Reģistrējot komandu un samaksājot dalības maksu līdz 2017.gada 1.jūnijam, dalības maksa par katru sieviešu un vīriešu komandu "Elite" grupā – 150,- EUR; par katru komandu Vīriešu "Open 1" un Vīriešu "Open 2" grupā – 100,- EUR. Papildu atlaides – klubiem, kuri turnīrā piedalīsies ar sieviešu un vīriešu komandām "Elite" grupā – atlaide 50,- EUR no divu komandu kopējās dalības maksas.
Komandu foto un komandu vārdiskie pieteikumi jāiesūta un maksa par papildu Turnīra dalībnieku aprocēm jāiemaksā ne vēlāk kā 2017.gada 11.augustā. Papildu pieteikumu veidlapas varēs saņemt Turnīra laikā Orgkomitejas telpās VOC.
Minimālais spēlētāju skaits komandā: 10 (desmit) laukuma spēlētāju + 1 (viens) vārtsargs. Komanda tiek uzskatīta par apstiprinātu dalībai turnīrā brīdī, kad tā ir saņēmusi organizatoru rakstisku apstiprinājumu.
Visiem spēlētājiem un komandu pārstāvjiem ir jābūt Turnīra dalībnieku aprocēm. Maksa par vienu aproci – 5,- EUR. Minimālais aproču skaits vienai komandai – 11 (vienpadsmit). Nepieciešamās papildu aproces būs iespējams iegādāties turnīra laikā Orgkomitejas telpās VOC.
Turnīram nevar pieteikt komandas (klubus), kuras (kuri) nav nokārtojušas (ši) jebkādas finansiālās saistības ar KSK, LFS vai IFF.

Biedrības "Florbola Centrs" rekvizīti:

Biedrība FLORBOLA CENTRS


Reģ. Nr.: 40008163895


Juridiskā adrese: "Vecbrandeļi", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220

Banka: AS Swedbank


SWIFT: HABALV22


Konts: LV53HABA0551029715207

Maksājuma mērķis:
Reģistrācijas maksa dalībai "LO 2017".
Kategorija " _______".
Komandas nosaukums " _______".

Komandas atsaukšana no dalības turnīrā iespējama ne vēlāk kā līdz 2017.gada 11.augustam, bet atsauktā komanda nevar pretendēt uz iemaksātās dalības maksas saņemšanu atpakaļ.

Atsevišķu grupu veidos Turnīra organizatoru uzaicinātās Vīriešu "TOP" grupas komandas.

Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas īsteno aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.

IV Norise
Spēles notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) Florbola spēles noteikumiem. Spēles laiks – 2 x 15 minūtes (efektīvais laiks). Uzaicināto Vīriešu "TOP" komandu grupā spēles laiks – 3 x 20 minūtes (efektīvais laiks).
Spēlētāju pāreja no komandas uz komandu turnīra laikā nav atļauta.
Spēļu dienās sekretariātā ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas katras spēles jāiesniedz pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem. Spēlei drīkst pieteikt ne vairāk kā 20 spēlētājus un 5 (piecus) oficiālos pārstāvjus.
Spēles noteikumu pārkāpumu gadījumā tiesneši spēlētājiem var piemērot spēles sodus. Spēles sods 1 (SS1) – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām. Spēles sods 2 (SS2) – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām un uz turnīra nākamo spēli. Spēles sods 3 (SS3) – spēlētāja diskvalifikācija uz visu atlikušo turnīru. Lai turpinātu piedalīties sacensībās pēc spēles soda 1 (SS1) vai spēles soda 2 (SS2) saņemšanas, sodītajam spēlētājam ne vēlāk kā 20 minūtes pirms nākamās pēc diskvalifikācijas termiņa beigām spēles jāiemaksā sacensību organizatoriem soda nauda 40,- EUR apmērā par piemēroto spēles sodu (sarkano kartīti). Soda nauda 40,- EUR apmērā par spēles sodu 3 (SS3) ir jāiemaksā sacensību organizatoriem ne vēlāk kā 60 minūšu laikā pēc turnīra finālspēles.
Jautājumus par rupjiem spēles noteikumu vai šī nolikuma pārkāpumiem turnīra organizatori var nosūtīt izskatīšanai LFS Disciplinārajā komitejā.
Ja komanda nokavē spēļu grafikā noteikto spēles sākumu ilgāk nekā 5 (piecas) minūtes, tai tiek piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē ar rezultātu 0:5. Komanda, kura minētā iemesla dēļ nav ieradusies uz divām spēlēm, tiek automātiski diskvalificēta no turnīra, un komandas nospēlēto spēļu rezultāti tiek anulēti.
Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā jāuzglabā zālē. Organizatori neatbild par ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra laikā.
Organizatoriem ir tiesības mainīt iepriekš publicēto spēļu kalendāru. Izmaiņu gadījumā organizatori informēs komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums regulāri iepazīties ar atjaunoto informāciju stendos abās arēnās.
Situācijās, ja abu komandu spēlētāju krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā atzīmēta kā VIESI, ir pienākums nodrošināt komandu ar citas (atšķirīgas) krāsas spēlētāju krekliem.
Protesti iesniedzami turnīra sekretariātā VOC telpās rakstiskā formā ne vēlāk kā 60 minūtes pēc spēles, uz kuru attiecināms konkrētais protests. Protestam jāpievieno maksa EUR 40,- apmērā. Protestu 3 (trīs) stundu laikā izskata turnīra organizatori, un to lēmums nav apstrīdams. Ja protests tiek noraidīts, iemaksātā naudas summa netiek atdota.
Apakšgrupu spēlēs par uzvaru tiek piešķirti 2 (divi) punkti, par neizšķirtu – l (viens) punkts, bet par zaudējumu – 0 (nulle) punktu. Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles metieniem. Katra komanda izpilda 3 (trīs) metienus; ja rezultāts vienāds, tad – līdz komandas pirmajai kļūdai.
Spēles laikā katra komanda drīkst pieprasīt un izmantot vienu 30 sekunžu pārtraukumu.

Sieviešu "Elite" grupas komandas
Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.
2.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks šādā secībā:
pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc labākās vārtu starpības;
pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/zaudētie);
pēc lielākā gūto vārtu skaita;
pēc mazākā soda minūšu skaita;
izlozes kārtībā.
2.2. Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies 8 (astoņas) komandas, kuras tiks sagrupētas pēc ranga no 1. līdz 8.vietai.
Ranga pozīcija attiecīgās vietas ietvaros tiks noteikta šādā secībā:
pēc izcīnītās vietas apakšgrupā;
pēc labākā punktu skaita apakšgrupā (%);
pēc labākās vārtu starpības;
pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/zaudētie);
pēc lielākā gūto vārtu skaita;
pēc mazākā soda minūšu skaita;
izlozes kārtībā.
2.3. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā 1/4 finālos tiekas ranga 1. – 4.vietas un 5. – 8.vietas komandas (1.-8.; 2.-7.; 3.-6.; 4.-5.); 1/4 finālu uzvarētājas spēlē pusfinālos, un šo pusfinālu uzvarētājas – finālā. Pusfinālu spēļu zaudētājas sacenšas spēlē par 3.vietu.
2.4. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com – līdz 2017.gada 14.augustam.

Vīriešu "Elite", Vīriešu "Open 1" un Vīriešu "Open 2" grupas komandas
Pēc reģistrācijas termiņa beigām katras grupas komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.
1.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks šādā secībā:
pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc labākās vārtu starpības;
pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/zaudētie);
pēc lielākā gūto vārtu skaita;
pēc mazākā soda minūšu skaita;
izlozes kārtībā.
1.2. Izslēgšanas spēļu izspēles kārtība katrā grupā tiks precizēta pēc pieteikšanās termiņa beigām, ņemot vērā pieteikušos komandu skaitu.
1.3. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com – līdz 2017.gada 14.augustam.

Uzaicināto Vīriešu "TOP" grupas komandas
Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.
1.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks šādā secībā:
pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc labākās vārtu starpības;
pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/zaudētie);
pēc lielākā gūto vārtu skaita;
pēc mazākā soda minūšu skaita;
izlozes kārtībā.
1.2. Izslēgšanas spēļu izspēles kārtība katrā grupā tiks precizēta pēc pieteikšanās termiņa beigām, ņemot vērā pieteikušos komandu skaitu.
1.3. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com – līdz 2017.gada 14.augustam.

V Nodrošinājums
Sacensību organizatori nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, soda laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, kā arī sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu turnīra norises vietās, un ir atbildīgi par šo noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.
Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
Informācija par turnīra norisi regulāri tiks atspoguļota turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com.
Naktsmītnes komandām jāplāno un jāpiemeklē patstāvīgi atbilstoši savām iespējām. Nepieciešamības gadījumā turnīra organizatori sniegs informatīvo atbalstu (pieprasījumi jāiesūta līdz 2017.gada 1.augustam).

VI Apbalvošana
1. Sieviešu "Elite" un Vīriešu "Elite"; vīriešu "Open 1" un Vīriešu "Open 2" komandu turnīrā, kā arī uzaicināto    Vīriešu "TOP" grupas komandu turnīrā tiek apbalvotas komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas.
2. Balvas komandu labākajiem spēlētājiem katrā spēlē tiks pasniegtas pēc attiecīgās spēles.
3. Ar speciālbalvām tiks apbalvoti Sieviešu "Elite", Vīriešu "Elite", Vīriešu "Open 1" un vīriešu "Open 2" komandu turnīru, kā arī uzaicināto Vīriešu "TOP" grupas komandu turnīra "All Stars" izlasēs iekļautie spēlētāji.
4. Apbalvošanas ceremonija VOC – pēc katras grupas finālspēles.