Nolikums

Starptautisks florbola turnīrs

Latvian Open 2012

I Mērķis un uzdevumi

1. Popularizēt florbolu Latvijā.

2. Veicināt Latvijas florbola attīstību, radot Latvijas komandām iespēju pārbaudīt sevi starptautiskā līmenī.

3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.

4. Izveidot Latvian Open par populārāko florbola turnīru Baltijā.

 II Vadība, turnīra vieta un laiks 

Florbola turnīru „Latvian Open 2012” organizē biedrība „Kocēnu Sporta Klubs” (turpmāk – KSK) sadarbībā ar  Latvijas Florbola savienību, Vidzemes olimpisko centru (VOC) un Valmieras pilsētas pašvaldību. "Latvian Open 2012" florbola turnīrs iekļauts Starptautiskās florbola federācijas (IFF) vasaras elites turnīru sarakstā. Spēles vada LFS licencētie tiesneši. Turnīra norises laiks - 2012. gada 24. līdz 26. augusts. Turnīra sporta zāles: Kocēnu sporta nams un Vidzemes Olimpiskais centrs. Spēles notiks uz trīs standarta izmēra laukumiem - 40x20m, visi spēļu laukumi aprīkoti ar augstākā līmeņa florbola grīdas segumu (Gerflor).

„Latvian Open 2012” ir Latvijas Florbola savienības oficiāli atzīts turnīrs.

III Dalībnieki un reģistrācija

Starptautiskajā florbola turnīrā „Latvian Open” var piedalīties jebkāda līmeņa komandas trīs kategorijās (vīriešu, sieviešu un 40+), kuras līdz 2012. gada 17. augustam iesūtījušas komandu pieteikumus uz e-pastu info@latvianopen.com, kā arī iemaksājušas komandas dalības naudu (175,- LVL (250 EUR) par komandu vīriešu un sieviešu un 70,- LVL (100 EUR) par komandu 40+ kategorijā) biedrības „Kocēnu sporta klubs” kontā. Reģistrējot komandu turnīram un iemaksājot dalības maksu līdz 2012. gada 2. jūlijam, dalības maksa par komandu 140,- LVL(200 EUR). Klubiem, kuri turnīrā piedalās ar vīriešu un sieviešu komandām, atlaide dalības maksai 35,- LVL (50 EUR) apmērā no kopējās abu komandu dalības maksas. Minimālais dalībnieku skaits komandā – 10 laukuma spēlētāji + 1 vārtsargs, maksimālais - 22. Komanda var tikt uzskatīta par apstiprinātu turnīram brīdī, kad tā saņēmusi rakstisku organizatoru apstiprinājumu.

 

Biedrības „Kocēnu sporta klubs” rekvizīti:

Biedrība KOCĒNU SPORTA KLUBS
Reģ.Nr. 40008054406
Jur.adr. Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu novads, LV 4220

 

Banka: AS SEB banka
Swift: UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0050000150836

 

Banka: "Citadele Banka"
Swift: PARXLV22
Konts: LV13PARX0005475920001

 

Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā.

IV Norise

- Sacensības notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) apstiprinātajiem Florbola spēles noteikumiem. Spēles laiks - 2x15 minūtes (tīrais laiks).

- Spēlētāju pāreja turnīra laikā no komandas uz komandu nav atļauta.

- Spēļu dienās ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas spēles pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem jāiesniedz sekretariātā. Spēlei drīkst pieteikt ne vairāk, kā 20 spēlētājus.

- Spēlētāja nedisciplinētas rīcības gadījumā tiesneši piespriedīs kādu no spēles sodiem. Spēles sods 1 – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām. Spēles sods 2 – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām un uz nākamo spēli. Spēles sods 3 – spēlētāja diskvalifikācija uz visu atlikušo turnīru. Lai turpinātu piedalīties sacensībās sodītajam spēlētājam ne vēlāk kā 20 minūtes pirms nākamās spēles jāiemaksā sacensību organizatoriem soda nauda 25,- LVL apmērā par katru no piešķirtajiem spēles sodiem (sarkanajām kartītēm).

- Ja komanda kavē spēļu grafikā noteikto spēles sākumu vairāk par 5 minūtēm tai tiek piešķirts zaudējums konkrētajā spēlē ar rezultātu 0:5. Komanda, kura minētā iemesla dēļ nav ieradusies uz divām spēlēm, tiek automātiski diskvalificēta no turnīra un nospēlētās spēles tiek anulētas.

- Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā lūgums uzglabāt zālē, organizatori nenes atbildību par ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra garumā.

- Organizatori patur tiesības mainīt iepriekš publicēto spēļu kalendāru. Izmaiņu gadījumā organizatori iespēju robežās centīsies informēt komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums regulāri sekot informācijas stendiem abās arēnās.

- Situācijās, kad abu komandu spēļu krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā atzīmēta kā VIESI ir pienākums nodrošināt komandu ar citas krāsas spēles krekliem.

- Protesti iesniedzami turnīra sekretariātā Vidzemes olimpiskā centra telpās rakstiskā formā ne vēlāk kā 1 stundu pēc spēles, kurai izteikts konkrētais protests. Protestam jāpievieno maksa 25,- LVL apjomā, ja protests tiek atteikts, iemaksātā naudas summa netiek atgriezta. Protestu izskata turnīra organizatori un to lēmums nav apstrīdams. 

- Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts ar soda metieniem - katra komanda izpilda 3 soda metienus, ja vienāds rezultāts, tad līdz komandas pirmajai kļūdai. Apakšgrupās par uzvaru tiek piešķirti 2 punkti, par neizšķirtu - l punkts, bet par zaudējumu – 0 punkti.

- Spēles laikā katra komanda drīkst pieprasīt vienu 30 sekunžu pārtraukumu.

- Katra komanda turnīram drīkst pieteikt ne vairāk kā 20 cilvēkus.

1. Vīriešu komandas

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kur komandas izspēlē 1 apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.

  1. 1.1. Pie vienāda punktu skaita izcīnīto vietu apakšgrupā nosaka pēc šādas secības:
  • Savstarpējo spēļu rezultātiem;       
  • Labākās vārtu starpības;
  • Lielākā gūto vārtu skaita;


1.2. Izslēgšanas spēles tiek uzsāktas no 1/16 fināliem, kur tiekās grupu trešās un ceturtās vietas ieguvēji. Uzvarētāji nodrošina vietu 1/8 finālā, kur tiekās ar grupu otrajām vietām. 1/8 fināla uzvarētāji nodrošina vietu 1/4 finālā, kur tiekas ar apakšgrupu uzvarētājiem. 1/4fināla uzvarētāj komandas spēlē pusfinālā, un šo pusfinālu uzvarētāj komandas - finālā. Pusfināla spēļu zaudētāji sacenšas mazajā finālā, kur noskaidro 3. vietas ieguvēju. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta oficiālajā turnīra mājaslapā - www.latvianopen.com.

2. Sieviešu komandas

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kur komandas izspēlē 1 apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.

2.1. Pie vienāda punktu skaita izcīnīto vietu nosaka pēc:

  • Savstarpējo spēļu rezultātiem;
  • Labākās vārtu starpības;
  • Lielākā gūto vārtu skaita;


2.2. Izslēgšanas spēlēm kvalificējas 8 komandas. 1/4fināla uzvarētāj komandas spēlē pusfinālā, un šo pusfinālu uzvarētāj komandas - finālā. Pusfināla spēļu zaudētāji sacenšas mazajā finālā, kur noskaidro 3.vietas ieguvēju. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta oficiālajā turnīra mājaslapā - www.latvianopen.com.

3. Veterāni 40+ 

3.1 Dalībnieki 

Komandas komplektē no spēlētājiem, kuri sasnieguši 40 gadu vecumu uz turnīra sākuma dienu, sieviešu komandām - 35 gadu vecumu. Vīriešu komandā atļauts iekļaut sievietes, kuras uz turnīra sākuma dienu ir sasniegušas 35 gadu vecumu. Ja veterānu komanda sastādīta tikai no sievietēm, tad vīriešu vai jauktās komandas pret tām spēlē ar četriem laukuma spēlētājiem un vārtsargu. Komandās atļauts iekļaut vārtsargus, kas sasnieguši 35 gadu vecumu, sieviešu komandām - 30 gadu vecumu.

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kur komandas izspēlē 1 apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles, kurās noteiks labāko no komandām

3.2. Pie vienāda punktu skaita izcīnīto vietu apakšgrupā un turnīrā nosaka pēc:
        • Savstarpējo spēļu rezultātiem;
        • Labākās vārtu starpības;
        • Lielākā gūto vārtu skaita;

3.3. Veterāni 40+ savu turnīru izspēlē divās dienās - 25. un 26. augustā!

V Nodrošinājums Sacensību  rīkotāji nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, soda laika tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, kā arī turnīra norises vietā sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu, kā arī ir atbildīgi par tā ievērošanu.

Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

Informācija par turnīra norisi tekoši tiks atspoguļota turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com. Naktsmītnes komandas plāno un piemeklē sev atbilstoši pēc iespējām. Nepieciešamības gadījumā turnīra organizatori sniegs informatīvā atbalsta palīdzību.

 VI Apbalvošana

1. Vīriešu, sieviešu un veterānu turnīrā tiek apbalvotas komandas, kas ieguvušas pirmās trīs vietas;

2. Speciālbalvas turnīra rezultatīvākajiem spēlētājiem;

3. Speciālbalvas turnīra labākajiem uzbrucējiem, aizsargiem, vārtsargiem;

4. Speciālbalvas komandu labākajiem spēlētājiem katrā spēlē (tiks pasniegtas pēc katras spēles);

5. Apbalvošana notiks 15 minūtes pēc finālspēles Vidzemes Olimpiskajā centrā.

 

21.06.11