Nolikums
Starptautiskais florbola forums
"Latvian Open 2024"
I Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt florbolu Latvijā un pasaulē.
2. Veicināt Latvijas florbola attīstību, radot Latvijas komandām iespēju pārbaudīt sevi
starptautiskā līmenī.
3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.
4. Izveidot "Latvian Open" par populārāko florbola turnīru Baltijā.
II Turnīra vadība, vieta un laiks
Florbola forumu "Latvian Open 2024" organizē biedrība "Florbola Centrs" (turpmāk - FC;
reģistrācijas numurs: 40008163895) un biedrība "Kocēnu sporta klubs" (turpmāk – KSK)
sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību (turpmāk – LFS), Vidzemes Olimpisko centru (turpmāk
– VOC), Valmieras novada pašvaldību.
Florbola forums "Latvian Open 2024" ir saskaņots un iekļauts Starptautiskās Florbola
Federācijas (turpmāk – IFF) 2024.gada "Elites" klubu turnīru sarakstā.
Par spēļu norisi atbild LFS Sacensību komitejas vadītājs (Oskars Kirkils, mob. tālr.: 26445553,
e-pasts: sacensibas@floorball.lv). Turnīra spēles vada LFS licencēti tiesneši.
Turnīra norises laiks: 2024.gada 30.jūlijs.-4.augusts (Ogre, Lielvārde) - Top grupa un
23.-25.augusts (Valmiera, Kocēni) - Elite, Open grupas.
Turnīra sporta zāles: Sport arēna ''Ogre'', Lielvārdes sporta centrs, Valmieras
Olimpiskais centrs un Kocēnu sporta nams. Spēles notiks uz standarta izmēra laukumiem
– 40 m x 20 m; visi spēļu laukumi – aprīkoti ar speciālo Gerflor florbola grīdas segumu un
Swerink florbola laukuma apmalēm.
"Latvian Open 2024" ir Latvijas Florbola savienības saskaņots pasākums.
III Dalībnieki un reģistrācija
Starptautiskajā florbola forumā "Latvian Open 2024" var piedalīties komandas četrās
kategorijās:
* Sieviešu "Elite" grupa (valstu augstāko florbola līgu un 1.līgu komandas, nacionālās
izlases);
* Vīriešu "Elite" grupa (valstu augstāko florbola līgu un 1.līgu komandas, nacionālās
izlases);
* Vīriešu "Open 1" grupa (1. un 2. līgas komandas);
* Vīriešu "Open 2" grupa (citas komandas),
kuras līdz 2024.gada 23.jūlijam iesūtījušas komandu pieteikumus uz e-pasta adresi:
info@latvianopen.com, kā arī iemaksājušas biedrības "Florbola Centrs" norēķinu kontā dalības
maksu: 350,- EUR – par katru komandu un maksu par ne mazāk kā 11 (vienpadsmit) Turnīra
dalībnieku aprocēm katrai komandai Sieviešu "Elite", Vīriešu "Elite", Vīriešu "Open 1" un
Vīriešu "Open 2" grupā.
Reģistrējot komandu un samaksājot dalības maksu līdz 2024.gada 30.jūnijam, dalības
maksa par katru komandu – 275,- EUR un maksu par, ne mazāk kā 11 (vienpadsmit), Turnīra
dalībnieku aprocēm katrai komandai.
Atlaides (2+) – klubiem, kuri piedalīsies ar vairākām komandām – atlaide 25,- EUR no katras
komandas dalības maksas.
Atlaides (dāmas) – sieviešu komandām, kuras nav piedalījušās Latvijas čempionātā florbolā
sievietēm kopš 2020.-2021.gada sezonas un jaunizveidotām komandām - maksa tikai par
Turnīra dalībnieku aprocēm.
Atlaides (kungi) - vīriešu komandām, kuras nav piedalījušās Latvijas čempionātā florbolā kopš
2020.-2021.gada sezonas un jaunizveidotām komandām, kuras apliecina dalību Latvijas
čempionātā florbolā 2.līgā vīriešiem 2024.-2025.gada sezonā - maksa tikai par Turnīra
dalībnieku aprocēm.
Komandu vārdiskie pieteikumi jāiesūta un maksa par papildu Turnīra dalībnieku aprocēm
jāiemaksā ne vēlāk kā līdz 2024.gada 19.augustam. Papildu pieteikumi jāiesūta uz
info@latvianopen.com.
Minimālais spēlētāju skaits komandā: 10 (desmit) laukuma spēlētāju + 1 (viens) vārtsargs.
Komanda tiek uzskatīta par apstiprinātu dalībai turnīrā brīdī, kad tā ir saņēmusi organizatoru
rakstisku apstiprinājumu.
Visiem spēlētājiem un komandu pārstāvjiem ir jābūt Turnīra dalībnieku aprocēm. Maksa par
vienu aproci – 10,- EUR. Minimālais aproču skaits vienai komandai – 11 (vienpadsmit).
Nepieciešamās papildu aproces būs iespējams iegādāties turnīra laikā Orgkomitejas telpās
VOC.
Turnīram nevar pieteikt komandas (klubus), kuras (kuri) nav nokārtojušas (-ši) jebkādas
finansiālās saistības ar FC, KSK, LFS vai IFF.
Biedrības "Florbola Centrs" rekvizīti:
Biedrība FLORBOLA CENTRS
Reģ. Nr.: 40008163895
Juridiskā adrese: "Vecbrandeļi", Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV 4220
Banka: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV53HABA0551029715207
Maksājuma mērķis:
Reģistrācijas maksa dalībai "LO 2024".
Kategorija " _______".
Komandas nosaukums " _______".
Komandas atsaukšana no dalības turnīrā iespējama ne vēlāk kā līdz 2024.gada 19.augustam,
bet atsauktā komanda nevar pretendēt uz iemaksātās dalības maksas un maksas par Turnīra
dalībnieku aprocēm saņemšanu atpakaļ.
Atsevišķu grupu veidos Turnīra organizatoru uzaicinātās Vīriešu "TOP" grupas komandas.
Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu,
savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi,
regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki
(personas, kas īsteno aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra
organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.
IV Norise
Spēles notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) Florbola spēles noteikumiem.
Spēles laiks – 2 x 15 minūtes (efektīvais laiks). Atkarībā no pieteikušos komandu skaita
spēles laiks var tikt pagarināts. Uzaicināto Vīriešu "TOP" komandu grupā spēles laiks – 3 x
20 minūtes (efektīvais laiks).
Spēlētāju pāreja no komandas uz komandu turnīra laikā nav atļauta.
Spēļu dienās sekretariātā ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas katras spēles
jāiesniedz pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem. Spēlei drīkst
pieteikt ne vairāk kā 20 spēlētājus un 5 (piecus) oficiālos pārstāvjus.
Spēles noteikumu pārkāpumu gadījumā tiesneši spēlētājiem var piemērot spēles sodus.
Tehniskais spēles sods (611) nozīmē diskvalifikāciju uz atlikušo spēles laiku, bet neizraisa
tālākus sodus komandas spēlētājam vai pārstāvim.
Spēles sods (613) nozīmē diskvalifikāciju uz atlikušo spēles laiku un no nākamās spēles tajās
pašās sacensībās un iespējamu turpmāku sodu saskaņā ar organizatoru noteiktajiem
nosacījumiem un kārtību.
Jautājumus par rupjiem spēles noteikumu vai šī nolikuma pārkāpumiem turnīra organizatori
var nosūtīt izskatīšanai LFS Disciplinārajā komitejā.
Ja komanda nokavē spēļu grafikā noteikto spēles sākumu ilgāk nekā 5 (piecas) minūtes, tai
tiek piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē ar rezultātu 0:5. Komanda, kura minētā iemesla dēļ
nav ieradusies uz divām spēlēm, tiek automātiski diskvalificēta no turnīra, un komandas
nospēlēto spēļu rezultāti tiek anulēti.
Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā jāuzglabā zālē. Organizatori neatbild par
ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra laikā.
Organizatoriem ir tiesības mainīt iepriekš publicēto spēļu kalendāru. Izmaiņu gadījumā
organizatori informēs komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums
regulāri iepazīties ar atjaunoto informāciju stendos abās arēnās.
Situācijās, ja abu komandu spēlētāju krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā
atzīmēta kā VIESI, ir pienākums nodrošināt komandu ar citas (atšķirīgas) krāsas spēlētāju
krekliem.
Protesti iesniedzami turnīra sekretariātā VOC telpās rakstiskā formā ne vēlāk kā 60 minūtes
pēc spēles, uz kuru attiecināms konkrētais protests. Protestam jāpievieno maksa EUR 40,-
apmērā. Protestu 3 (trīs) stundu laikā izskata turnīra organizatori, un to lēmums nav
apstrīdams. Ja protests tiek noraidīts, iemaksātā naudas summa netiek atdota.
Apakšgrupu spēlēs par uzvaru tiek piešķirti 2 (divi) punkti, par neizšķirtu – l (viens) punkts,
bet par zaudējumu – 0 (nulle) punktu. Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā
uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles metieniem. Katra komanda izpilda 3 (trīs) metienus; ja
rezultāts vienāds, tad – līdz komandas pirmajai kļūdai.
Spēles laikā katra komanda drīkst pieprasīt un izmantot vienu 30 sekunžu pārtraukumu.
Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas pēc reitinga tiks sadalītas divīzijās un
apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks
garantētas četras spēles.
1.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks šādā secībā:
pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc labākās vārtu starpības;
pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/zaudētie);
pēc lielākā gūto vārtu skaita;
pēc mazākā soda minūšu skaita;
izlozes kārtībā.
1.2. Izslēgšanas spēļu izspēles kārtība katrā grupā tiks precizēta pēc pieteikšanās termiņa
beigām, ņemot vērā pieteikušos komandu skaitu.
1.3. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks
publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com – līdz 2024.gada 1.augustam.
V Nodrošinājums
Sacensību organizatori nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, soda
laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, kā arī sabiedriskās kārtības, higiēnas,
ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu
turnīra norises vietās, un ir atbildīgi par šo noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.
Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību
organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
Informācija par turnīra norisi regulāri tiks atspoguļota turnīra oficiālajā mājaslapā –
www.latvianopen.com.
Naktsmītnes komandām jāplāno un jāpiemeklē patstāvīgi atbilstoši savām iespējām.
Nepieciešamības gadījumā turnīra organizatori sniegs informatīvo atbalstu (pieprasījumi
jāiesūta līdz 2024.gada 23.jūlijam).
VI Apbalvošana
1. Turnīrā tiek apbalvotas katras divīzijas komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas.
2. Balvas komandu labākajiem spēlētājiem katrā spēlē tiks pasniegtas pēc attiecīgās spēles.
3. Ar speciālbalvām tiks apbalvoti katras divīzijas turnīra "All Stars" izlasēs iekļautie spēlētāji.
4. Apbalvošanas ceremonija VOC – pēc katras grupas finālspēles.