Nolikums

Starptautiskais florbola turnīrs

Latvian Open 2015

 

I Mērķis un uzdevumi

 1. Popularizēt florbolu Latvijā un pasaulē.
 2. Veicināt Latvijas florbola attīstību, radot Latvijas komandām iespēju pārbaudīt sevi starptautiskā līmenī.
 3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.
 4. Izveidot „Latvian Open” par populārāko florbola turnīru Baltijā.

II Vadība, turnīra vieta un laiks

Florbola turnīru „Latvian Open 2015” organizē biedrība „Kocēnu Sporta klubs” (turpmāk – KSK) sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību (turpmāk – LFS), Vidzemes Olimpisko centru (turpmāk – VOC), Valmieras pilsētas pašvaldību un Kocēnu novada pašvaldību. Florbola turnīrs „Latvian Open 2015” ir iekļauts Starptautiskās Florbola Federācijas (turpmāk – IFF) 2015.gada turnīru sarakstā. Turnīra spēles vada LFS licencēti tiesneši.

Turnīra norises laiks: 2015.gada 20. – 23.augusts.

Turnīra sporta zāles: Kocēnu Sporta nams un Vidzemes Olimpiskais centrs. Spēles notiks uz trim standarta izmēra laukumiem – 40 m x 20 m; visi spēļu laukumi – aprīkoti ar speciālo florbola grīdas segumu (Gerflor).

„Latvian Open 2015” ir Latvijas Florbola savienības oficiāli atzīts turnīrs.

III Dalībnieki un reģistrācija

Starptautiskajā florbola turnīrā „Latvian Open 2015” var piedalīties komandas divās kategorijās (vīriešu Elites līgu un sieviešu Elites līgu), kuras līdz 2015.gada 6.augustam iesūtījušas komandu pieteikumus uz e-pasta adresi: info@latvianopen.com, kā arī iemaksājušas komandu dalības naudu EUR 200,- par katru komandu un par Turnīra dalībnieku 11 (vienpadsmit) aprocēm katrai komandai vīriešu un sieviešu kategorijā biedrības „Kocēnu Sporta klubs” kontā.

Komandu vārdiskie pieteikumijāiesūta un maksa par papildu Turnīra dalībnieku aprocēm jāiemaksā ne vēlāk kā 2015.gada 13.augustā. Papildu pieteikumu veidlapas varēs saņemt Turnīra laikā Orgkomitejas telpās VOC.

Reģistrējot komandu turnīram un iemaksājot dalības maksu līdz 2015.gada 15.jūnijam, dalības maksa par komandu – EUR 150,-. Klubiem, kuri turnīrā piedalās ar vīriešu un sieviešu komandām, atlaide dalības maksai – EUR 50,- apmērā no abu komandu kopējās dalības maksas.

Minimālais spēlētāju skaits komandā: 10 (desmit) laukuma spēlētāju + 1 (viens) vārtsargs, maksimālais – 20 (divdesmit) spēlētāju un 3 (trīs) oficiālie pārstāvji. Komanda tiek uzskatīta par apstiprinātu dalībai turnīrā brīdī, kad tā ir saņēmusi organizatoru rakstisku apstiprinājumu.

Visiem spēlētājiem un komandu pārstāvjiem ir jābūt Turnīra dalībnieku aprocēm. Maksa par vienu aproci – EUR 5,-. Minimālais aproču skaits vienai komandai – 11 (vienpadsmit). Nepieciešamās papildu aproces būs iespējams iegādāties turnīra laikā Orgkomitejas telpās VOC.

Turnīram nevar pieteikt komandas (klubus), kuras (kuri) nav nokārtojušas jebkādas finansiālās saistības ar KSK, LFS vai IFF.

Atsevišķu grupu veidos Turnīra rīkotāju uzaicinātās vīriešu komandas. Uzaicināto komandu sadalījums grupās un izspēles kārtība tiks noteikta līdz 2015.gada 20.jūlijam.

Biedrības Kocēnu Sporta klubsrekvizīti:

Biedrība KOCĒNU SPORTA KLUBS
Reģ. Nr.: 40008054406
Juridiskāadrese: Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu novads, LV 4220

Banka: AS SEB banka
SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0050000150836

Maksājuma mērķis:

Reģistrācijas maksa dalībai LO 2015. Komandas nosaukums_______.

 

Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.

IV Norise

Sacensības notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) Florbola spēles noteikumiem. Spēles laiks – 2 x 15 minūtes (efektīvais laiks).

Spēlētāju pāreja no komandas uz komandu turnīra laikā nav atļauta.

Spēļu dienās sekretariātā ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas katras spēles jāiesniedz pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem. Spēlei drīkst pieteikt ne vairāk kā 20 spēlētājus.

Spēles noteikumu pārkāpumu gadījumā tiesneši spēlētājiem var piemērot kādu no spēles sodiem. Spēles sods 1 (SS1) – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām. Spēles sods 2 (SS2) – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām un uz turnīra nākamo spēli. Spēles sods 3 (SS3) – spēlētāja diskvalifikācija uz visu atlikušo turnīru. Lai turpinātu piedalīties sacensībās pēc spēles soda 1 (SS1) vai spēles soda 2 (SS2) saņemšanas, sodītajam spēlētājam ne vēlāk kā 20 minūtes pirms nākamās pēc diskvalifikācijas termiņa beigām spēles jāiemaksā sacensību organizatoriem soda nauda EUR 40,- apmērā par piešķirto spēles sodu (sarkano kartīti). Soda nauda par spēles sodu 3 (SS3) ir jāiemaksā sacensību organizatoriem ne vēlāk kā 60 minūšu laikā pēc turnīra finālspēles.

Ja komanda kavē spēļu grafikā noteikto spēles sākumu vairāk nekā 5 (piecas) minūtes, tai tiek piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē ar rezultātu 0:5. Komanda, kura minētā iemesla dēļ nav ieradusies uz divām spēlēm, tiek automātiski diskvalificēta no turnīra, un komandas nospēlēto spēļu rezultāti tiek anulēti.

Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā jāuzglabā zālē. Organizatori neatbild par ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra laikā.

Organizatoriem ir tiesības mainīt iepriekš publicēto spēļu kalendāru. Izmaiņu gadījumā organizatori iespēju robežās informēs komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums regulāri iepazīties ar atjaunoto informāciju stendos abās arēnās.

Situācijās, ja abu komandu spēlētāju krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā atzīmēta kā VIESI, ir pienākums nodrošināt komandu ar citas (atšķirīgas) krāsas spēlētāju krekliem.

Protesti iesniedzami turnīra sekretariātā VOC telpās rakstiskā formā ne vēlāk kā 60 minūtes pēc spēles, uz kuru attiecināms konkrētais protests. Protestam jāpievieno maksa EUR 40,- apmērā. Protestu izskata turnīra organizatori, un to lēmums nav apstrīdams. Ja protests tiek noraidīts, iemaksātā naudas summa netiek atdota.

Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles metieniem. Katra komanda izpilda 3 (trīs) metienus; ja rezultāts vienāds, tad – līdz komandas pirmajai kļūdai. Apakšgrupās par uzvaru tiek piešķirti 2 (divi) punkti, par neizšķirtu – l (viens) punkts, bet par zaudējumu – 0 (nulle) punktu.

Spēles laikā katra komanda drīkst pieprasīt un izmantot vienu 30 sekunžu pārtraukumu.

1. Vīriešu komandas

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.

1.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks šādā secībā:

 • pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;       
 • pēc labākās vārtu starpības;
 • pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita;
 • pēc mazākā soda minūšu skaita;
 • izlozes kārtībā.

1.2. Izslēgšanas spēlēs piedalās 16 (sešpadsmit) komandas, kuras tiks sagrupētas pēc ranga no 1. līdz 16.vietai.

        Ranga pozīcija attiecīgās vietas ietvaros tiks noteikta šādā secībā:

 • pēc izcīnītās vietas apakšgrupā;
 • pēc labākā punktu skaita apakšgrupā (%);       
 • pēc labākās vārtu starpības;
 • pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita;
 • pēc mazākā soda minūšu skaita;
 • izlozes kārtībā.           

1.3. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā tiekas ranga 9. - 12.vietas  un 13. - 16.vietas komandas (9.-16.; 10.-15.; 11.-14.; 12.-13.); otrajā kārtā uzvarētāji nodrošina vietu 1/8 finālos, kuros tiekas ar ranga 5. - 8.vietas komandām; 1/8 finālu uzvarētāji nodrošina vietu 1/4 finālos, kuros tiekas ar 1. - 4.vietas komandām; 1/4 finālu uzvarētāji spēlē pusfinālos, un šo pusfinālu uzvarētāji – finālā. Pusfinālu spēļu zaudētāji sacenšas mazajā finālā, kurā noskaidro 3.vietas ieguvēju.

1.4. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com – līdz 2015.gada 10.augustam.

2. Sieviešu komandas

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.

2.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks šādā secībā:

 • pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;       
 • pēc labākās vārtu starpības;
 • pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita;
 • pēc mazākā soda minūšu skaita;
 • izlozes kārtībā.

2.2. Izslēgšanas spēlēm kvalificējas 8 (astoņas) komandas, kuras tiks sagrupētas pēc ranga no 1. līdz 8.vietai.

        Ranga pozīcija attiecīgās vietas ietvaros tiks noteikta šādā secībā:

 • pēc izcīnītās vietas apakšgrupā;
 • pēc labākā punktu skaita apakšgrupā (%);       
 • pēc labākās vārtu starpības;
 • pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita;
 • pēc mazākā soda minūšu skaita;
 • izlozes kārtībā.           

2.3. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā 1/4 finālos tiekas ranga 1. - 4.vietas un 5. - 8.vietas komandas (1.-8.; 2.-7.; 3.-6.; 4.-5.); 1/4 finālu uzvarētājas spēlē pusfinālos, un šo pusfinālu uzvarētājas – finālā. Pusfinālu spēļu zaudētājas sacenšas mazajā finālā, kurā noskaidro 3.vietas ieguvēju.

2.4. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com - līdz 2015.gada 10.augustam.

V Nodrošinājums

Sacensību rīkotāji nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, soda laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, kā arī sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu turnīra norises vietās, un ir atbildīgi par šo noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.

Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

Informācija par turnīra norisi regulāri tiks atspoguļota turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com. Naktsmītnes komandām jāplāno un jāpiemeklē atbilstoši savām iespējām. Nepieciešamības gadījumā turnīra organizatori sniegs informatīvo atbalstu (pieprasījumi jāiesūta līdz 2015.gada 1.augustam).

VI Apbalvošana

 1. Vīriešu un sieviešu turnīrā, kā arī uzaicināto vīriešu komandu turnīrā tiek apbalvotas komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas.
 2. Balvas komandu labākajiem spēlētājiem katrā spēlē tiks pasniegtas pēc attiecīgās spēles.
 3. Ar speciālbalvām tiks apbalvoti vīriešu un sieviešu turnīru, kā arī uzaicināto vīriešu komandu turnīra „All Stars”izlasēs iekļautie spēlētāji.
  1. Apbalvošanas ceremonija VOC sāksies 15 minūtes pēc vīriešu finālspēles.